Zijn er kosten die buiten het abonnement vallen?

Is er bij normaal gebruik schade ontstaan aan het voertuig, dan betaal je alleen het eigen risico. Schade door ondeskundig gebruik is volledig voor eigen rekening, dat geldt ook voor verkeersboetes. De stroomkosten voor het opladen vallen niet binnen het abonnement.